Vad stöttar jag?

Vad är Ung Cancer?

Ung Cancer finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer. Våra tusentals medlemmar är mellan 16 och 30 år gamla och medlemskapet är avgiftsfritt. Man kan fortsätta vara medlem hos oss till och med det år man fyller 35 år. Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden.

Ung Cancer finns till för sina medlemmar genom att ge psykosocialt stöd och fylla det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen.

Vi ger ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop. Ung Cancer stöttar medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Vi informerar om unga vuxna cancerberörda för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring. Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp för att nå förändring i vården och i samhället.

Vad går pengarna till?
Ung Cancers intäkter går till att finansiera verksamhet, personligt stöd och rehabilitering för cancerdrabbade och närstående unga vuxna. Intäkterna går även till vårt arbete med att informera och debattera för att förbättra villkoren för gruppen. Läs gärna mer om vår verksamhet här!

Hur får jag veta mer om medlemskap?
Alla kan bli stödmedlemmar i Ung Cancer och stödja organisationen och få löpande information om verksamheten härAlla som är i åldrarna 16-30 år och har eller har haft cancer, eller som är närstående till någon som har eller har haft cancer kan bli ordinarie medlemmar. Läs gärna mer om medlemskap här.