Vad stöttar jag?

Vad är Ung Cancer?
Ung Cancer är en ideell organisation vars uppgift är att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor. Vi jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både under och efter sjukdomstiden. Vi arbetar för att unga vuxna anhöriga till någon som är eller har varit sjuk ska få bästa möjliga stöd och hjälp. Våra tre huvudområden är att skapa mötesplatser, informera och utbilda samt debattera. Läs gärna mer om oss på www.ungcancer.se.

Vad går pengarna till?
All vinst går oavkortat till Ung Cancers verksamhet för unga vuxna cancerdrabbade. Läs gärna mer om vår verksamhet här!

Hur får jag veta mer om medlemskap?
Alla kan bli stödmedlemmar i Ung Cancer och stödja organisationen och få löpande information om verksamheten härAlla som är i åldrarna 16-30 år och har eller har haft cancer, eller som är närstående till någon som har eller har haft cancer kan bli ordinarie medlemmar. Läs gärna mer om medlemskap här.