Köpvillkor och integritetspolicy

Allmänna villkor Ung Cancers webbshop

Allmänt

Vi, Ung Cancer, David Bagares gata 5, 111 38 Stockholm, org. nr. 802456-7763, e-post info@ungcancer.se, tillhandahåller den webbshop som återfinns på www.shop.ungcancer.se (”Webbshoppen”).

Genom att handla i Webbshoppen, registrera ett konto hos oss eller på annat sätt besöka eller använda Webbshoppen, godkänner du våra vid var tid gällande allmänna villkor för att handla, besöka eller på annat sätt använda Webbshoppen (”Allmänna Villkor”) och intygar också att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. 

Vi har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga i Webbshoppen.

Köp

För att genomföra ett köp måste du vara 18 år, eller ha målsmans godkännande.

Du kan genomföra ett köp via Webbshoppen och vi kommer därefter - senast då varan levereras till dig - att skicka en skriftlig orderbekräftelse till dig via e-post.

Alla köp via Webbshoppen är bindande. Har du genomfört ett köp av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart via e-post på info@ungcancer.se.

Priser och kostnader

Alla priser som anges i Webshopen anges i svenska kronor. Ingen moms kan dras på de produkter eller tjänster som Ung Cancer tillhandahåller då organisationen är en ideell organisation och bedriver en momsfri verksamhet.

Avgift för frakt om normalt 20-69 SEK och eventuell fakturaavgift om 30 SEK tillkommer på ditt köp från Webbshoppen. Fraktavgiften syns i din varukorg innan du betalar för ditt köp. Ytterligare kostnader kan tillkomma om du inte löser ut ditt paket, vänligen se punkt 8 nedan.

Avvikelser i nämnda kostnader kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på hemsidan och i Webbshoppen.

Betalningsalternativ

Faktura

Du kan välja att handla mot faktura med en betalningstid om 14 dagar. Fakturering sker via KLARNA Checkout, varför även deras villkor gäller för fakturabetalningen, se vidare på www.klarna.se.

Vid utebliven eller försenad betalning debiteras dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift enligt lag.

Kortbetalning

Du kan också välja att betala med kontokort. Kortbetalningen sker krypterat till KLARNA Checkout

Leverans samt hävningrätt vid försenade leveranser

Vi försöker alltid leverera din beställning så fort som möjligt. Vår leveranstid inom Sverige är upp till 10 helgfria vardagar. Vid köp inom Europa, exklusive Sverige, tillkommer upp till 9 leveransdagar och vid beställningar utanför Europa tillkommer upp till 14 leveransdagar. Aktuell leveranstid framgår alltid av den orderbekräftelse som vi skickar till dig.

Avvikelser i ovan nämnda leveranstider kan förekomma och i sådana fall kontaktar vi alltid dig och meddelar aktuell leveranstid. Givetvis gör vi allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Vid omfattande leveransförsening har du rätt att häva köpet. Om varan inte kan levereras till dig inom 30 dagar från det att du gjorde din beställning har du rätt att häva ditt köp, om vi inte kan komma överens om en ny leveranstid. Om du häver ditt köp kommer vi att återbetala det belopp som du har betalat så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi tog emot ditt meddelande om hävning.

Om en vara inte finns på lager kontaktar vi dig och restnoterar varan. Vi kommer då att lämna information till dig om nytt leveransdatum. När vi får in den restnoterade varan skickar vi den omedelbart till dig. Om du inte önskar den restnoterade varan kan du alltid kontakta oss och avbeställa ditt köp, se kontaktuppgifter i punkt 1 ovan.

Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Vi reserverar oss från eventuella ersättningsanspråk från dig vid sådana situationer. Vi reserverar oss också för eventuell slutförsäljning eller för att produkter har utgått ur vårt sortiment.

Ånger- och bytesrätt

För alla varor som du köper i Webbshoppen har du 14 dagars ånger- och bytesrätt. Du utnyttjar din ånger- och bytesrätt genom att lämna eller skicka ett meddelande om detta till oss, info@ungcancer.se, inom 14 dagar från den dag då du tog emot varan eller hämtade den på Posten eller utlämningsstället. Du kan också använda dig av ett standardformulär för att utöva din ångerrätt, vilket finns på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

Du står själv för returkostnader, såsom fraktkostnad, när du lämnar eller sänder tillbaka varan. Returer som skickas mot postförskott löses inte ut. Observera att du också står för risken vid återsändande av varan (dvs. risken för att varan skulle komma bort eller skadas under transporten). Skulle varan skadas eller komma bort med anledning av din retur så är det du som är betalningsansvarig. Vi ber dig att, om möjligt, returnera varan i originalemballage samt att ange ditt ordernummer. Om du vill byta varan ber vi dig också att ange vilket byte du önskar göra.

Vi kommer så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande, förutsatt att vi då har mottagit varan eller fått bevis om att varan återsänts till oss, att återbetala det belopp som du har betalat för varan, inklusive övriga tillkommande kostnader såsom fraktkostnad. Avdrag kan då komma att göras för den eventuella värdeminskning som skett av varan till följd av att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att du ska kunna fastställa varans huvudsakliga egenskaper och funktion.

Om du kontaktar oss innan din beställning har hunnit gå för plockning och packning kan vi annullera din beställning. Observera att önskemål om annullering måste bekräftas av oss vilket innebär att din beställning inte anses annullerad förrän vi har bekräftat detta.

Om du har frågor angående din ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på info@ungcancer.se, så hjälper vi dig.

Reklamation

Du har rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället.

Du ska reklamera varan och således meddela oss om felet inom skälig tid från att du upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. Om du, efter att ha varit i kontakt med oss, blir ombedd att skicka tillbaka varan ska den skickas till Ung Cancer, David Bagares gata 5, 111 38 Stockholm.

Vi eller våra leverantörer kommer, när vi har mottagit varan, att ta ställning till om det rör sig om ett fel på varan. Om det rör sig om ett fel kommer vi att ersätta dig så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi mottog varan från dig.

Notera att du står för transportrisken när du reklamerar din vara. Det innebär att om din vara går sönder eller försvinner under transporten så ansvarar du för detta och är således betalningsansvarig. Du ansvarar också för returfraktkostnaden för de varor som du reklamerar, men om din reklamation godkänns kommer vi att ersätta dig för de utlägg som du har haft med anledning av din reklamation, såsom returfraktkostnad. Se därför till att skicka med kopior på kvitton för dina utlägg med anledning av reklamationen.

Outlösta paket

Tänk på att paket endast går att hämta ut under en tid om maximalt 14 dagar, varefter de sänds tillbaka till oss eller våra leverantörer. Om du av någon anledning inte löser ut ditt paket som skickas till ett postombud, står du för kostnaderna för returfrakt och eventuell postförskottsavgift. Därutöver debiteras outlösta paket en avgift om för närvarande 95 SEK. Kostnad för outlösta paket kan debiteras kund i efterskott.

Personuppgiftspolicy

Vi kommer att behandla dina personuppgifter. Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund i Webbshoppen och användare av våra
tjänster. De uppgifter du förser oss med i samband med din order lagrar vi i vårt ekonomisystem på sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av dem. Vi lämnar inte heller vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att utföra din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.

Vi har även som ambition att informera och underhålla dig som kund i Webbshoppen, besökare på hemsidan, eller användare av våra tjänster samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster och varor. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster och varor från oss. Eventuell kommunikation av det slaget skickas via de kontaktuppgifter som du lämnar till oss. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi kan komma att sända sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi skickar till dig.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att handla i eller besöka Webbshoppen eller på annat sätt utnyttja våra tjänster och erbjudanden, såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du är kund hos oss samt utnyttjar våra tjänster eller erbjudanden.

Genom att godkänna dessa villkor, eller andra villkor i samband med vår hemsida eller Webbshop, eller genom att logga in eller handla i Webbshoppen, samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. En sådan begäran ska göra skriftligen till info@ungcancer.se. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycken.

Säkerhet

Personuppgiftsbiträden (anställda i Ung Cancer, förtroendevalda personer samt styrelseledamöter i Ung Cancer) som använder registret har fått skriva under en blankett som fastställer att personuppgifter i registret inte får lämnas ut till tredje part. Behörigheterna är personliga och uppföljning sker kontinuerligt att de som har behörighet fortfarande arbetar med registret. Om inte, stängs behörigheten för personuppgiftsbiträdet. I de fall där vi samarbetar med exempelvis tryckeri för distribution av utskick, har vi skrivit personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar att uppgifterna endast får användas till att fullfölja uppdraget att sända ut utskicket och att de därefter ska raderas/förstöras.

För att kunna garantera säkerhet och sekretesskydd för de personuppgifter som vi samlar in använder vi nätverk som skyddas bland annat med brandväggar av industristandard och med lösenord. För personuppgifter som finns i pappersform (ex. brev och stipendieansökningar, läkarintyg m.m) förvaras detta i låsbara skåp enligt rekommendationer dit endast personer som ansvarar för hanteringen av personuppgifterna har tillgång. Under hanteringen av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring. 

Lagringstid

Så länge aktivitet pågår, dvs att du exempelvis har ett aktivt medlemskap, skänker gåvor eller liknande så håller Ung Cancer dina personuppgifter uppdaterade. Efter eventuellt avslut eller inaktivitet i givande, behåller Ung Cancer dina uppgifter i max. 3 år vartefter samtliga uppgifter rensas. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi åläggs det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.
Personuppgifter som lämnas i samband med medlemskap i Ung Cancer förvaras i ett digitalt medlemssystem så länge som personuppgiftslämnaren är medlem i Ung Cancer. När medlemskap upphör på grund av att vederbörandes ålder överstiger villkoren för medlemskap så raderas personuppgifterna inom 3 månader.
Radering av uppgifter

Du har rätt att få dina uppgifter raderade ur vårt register och då detta anmäls till oss på e-post: info@ungcancer.se och Ung Cancer genomför detta skyndsamt, med hänsyn tagen till huruvida vi behöver slutföra vissa åtgärder innan uppgifterna raderas, såsom eventuellt slutfakturering, kreditering eller liknande.

OBS! Om du begär radering av dina personuppgifter, så har vi ingen möjlighet att kontrollera att du blir kontaktad i framtiden om vi exempelvis köper in adresser för ett kampanjutskick. Om du istället väljer att låta dina personuppgifter finnas kvar i vårt register, men till Ung Cancer begär att avstå all eventuell kommunikation från oss så kontrollerar vi alltid, innan kampanjutskick, mot vårt register och kan då se till att du inte får något utskick. Efter de ovan angivna tre åren rensas dock uppgifterna under förutsättning att ingen aktivitet skett från din sida. Även i detta fall går det inte att förhindra att framtida köpta utskick kan komma att ske om vi exempelvis köper in adresser för en kampanj. Detta pga att dina uppgifter inte längre finns i vårt register att kontrollera mot. Vill du vara helt säker på att aldrig erhålla utskick i fall som detta, så måste du begära spärr för adresserad direktreklam. Det gör du via Swedma's hemsida: http://www.swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/nix-a dresserat-konsumentinformation/

Denna spärrtjänst är en extern tjänst som tillhandahålls genom Swedma och ligger utanför Ung Cancers kontroll. Ung Cancer förbinder sig att alltid kontrollera köpta kampanjer mot detta spärregister, för att du inte ska erhålla utskick om du valt att spärra mot det. Spärren mot adresserad direktreklam spärrar då all form av adresserad direktreklam från alla företag och organisationer, inte enbart Ung Cancer.

Användning av cookies

Genom att använda Ung Cancers webbplats samtycker du till att Ung Cancer lagrar så kallade cookies på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Ung Cancer använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen. Cookies används även för att samla in information om hur webbplatsen används.

För Ung Cancer innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats. För att underlätta för dig att sprida information från Hjärtebarnsfondens webbplats i sociala nätverk, exempelvis Facebook, används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjeparts­ kakor i din webbläsare.
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera cookies, bli informerad om när en cookie skapas, eller blockera dem. Om du beslutar dig för att blockera Hjärtebarnsfondens cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

Google Analytics

Ung Cancer använder Google Analytics för att analysera trafiken på vår webbplats. Google Analytics är en tjänst som erbjuds av Google. Google genererar detaljerad statistik om en webbplats trafik och trafikkällor. Google Analytics använder cookies som lagras på din dator som hjälp för att analysera hur användare använder vår webbplats.

För Ung Cancers räkning kommer Google att använda den information som genererats av lagrade cookies för att utvärdera användningen av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med dessa rapporter för analytiska ändamål.

Google kan komma att överföra denna information till tredje part om lagen så kräver eller om en tredje part behandlar data för Googles räkning. Google kommer under inga omständigheter att kombinera eller koppla din IP-adress till andra data som är lagrade hos Google.
Du kan förhindra eller stoppa din webbläsare från att installera och lagra cookies genom att ladda ned och installera det kostnadsfria webbläsartillägget Google Analytics Opt-out som finns på:
https://tools.google.com/dIpage/gao ptout? hl=en

Om du gör det så kommer du dock inte att kunna använda funktionerna på vår webbplats fullt ut.
Genom att använda vår webbplats så samtycker du till behandling av de personuppgifter som Google kommer att samla in om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivits ovan.
Länkar till andra webbplatser

Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter gäller endast för Ung Cancer och vår webbplats och inte för webbplatser som ägs av tredje part. Vi kan komma att tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vår målsättning är att dessa webbplatser ska hålla en hög standard. På grund av Internets speciella karaktär ansvarar vi dock inte för de standarder för skydd av personuppgifter som gäller för webbplatser vi har länkar till och vi kan inte heller ansvara för innehållet på några andra webbplatser än Ung Cancers egen. Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter är inte avsedd att gälla för några länkade webbplatser som inte är Ung Cancers webbplats.

Läs vår fullständiga integritetspolicy här

Överlåtelse

De rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp och genom dessa Allmänna Villkor, kan inte överlåtas eller överföras av dig till tredje man. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Allmänna Villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontakta oss om du är missnöjd med varor som du har beställt online från vår hemsida. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm) eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning:http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Företagspaket

Ung Cancer förbehåller sig rätten att häva köp av företagspaket om företaget har en verksamhets- och produktidé som inte går i linje med de grundläggande värderingar som Ung Cancer står för.